Mélyépítés tervezés üzletág:

A Gemenc Bau Kft. mélyépítés tervezés üzletága az alábbi főbb tevékenységekkel rendelkezik:

− Települési szennyvízcsatorna hálózat, szennyvíztisztító telep vízjogi engedélyezési terveinek elkészítése
− Települési csapadékvíz elvezető rendszerek vízjogi engedélyezési terveinek elkészítése
− Települési ivóvíz hálózat vízjogi engedélyes tervei elkészítése
− Pályázatok készítésében közreműködés (műszaki elemzés, hatásvizsgálat)
− Kiviteli tervek készítése

TELEPÜLÉSI KÖZMŰHÁLÓZATOK TERVEZÉSE:

Társaságunk korszerű tervezési módszerek alkalmazásával főként települési szennyvíz, csapadékvíz, ivóvízhálózatok terveinek elkészítésével foglalkozik.

Önkormányzatok számára település közműhálózatának vízjogi engedélyezési terveinek elkészítését vállaljuk. A vízjogi engedélyhez szükséges hatósági engedélyeket, egyeztetéseket elvégezzük, a vízjogi engedély ügyében az Önkormányzatok nevében eljárunk!

A tervezői szerződésünk teljesítési határideje beruházási pályázat sikeres elbírálásának időpontja, tehát Cégünk előfinanszírozza a vízjogi engedélyezési tervek elkészítésének díját!

PÁLYÁZATOK KÉSZÍTÉSÉBEN VALÓ KÖZREMŰKÖDÉS:

A vízjogi engedélyek birtokában térítésmentesen elkészítjük a megvalósuláshoz szükséges mindenkori aktuális, főként európai uniós pályázatokat (pályázatírás), valamint a pályázatokhoz szükséges megvalósíthatósági tanulmány, előzetes megvalósíthatósági tanulmányának teljes műszaki munka részének kidolgozását vállaljuk.

KIVITELI TERVEK KÉSZÍTÉSE:

A fejlesztési pályázatok sikeres elbírálását követően a kivitelezéshez szükséges tervdokumentációt külön szerződés illetve versenytárgyalást követően elkészítjük. A kiviteli tervdokumentáció részeként a hatósági egyeztetéseket, hozzájárulásokat elvégezzük!

Igény esetén a rendelkezésre álló műszaki ellenőri jogosultság alapján a kivitelezést felügyeletét is vállaljuk.