Referenciák – mélyépítés – szennyvízcsatornázás

TELEPÜLÉSI KÖZMŰHÁLÓZATOK TERVEZÉSE:

Társaságunk korszerű tervezési módszerek alkalmazásával főként települési szennyvíz, csapadékvíz, ivóvízhálózatok terveinek elkészítésével foglalkozik.

Önkormányzatok számára település közműhálózatának vízjogi engedélyezési terveinek elkészítését vállaljuk. A vízjogi engedélyhez szükséges hatósági engedélyeket, egyeztetéseket elvégezzük, a vízjogi engedély ügyében az Önkormányzatok nevében eljárunk!

A tervezői szerződésünk teljesítési határideje beruházási pályázat sikeres elbírálásának időpontja, tehát Cégünk előfinanszírozza a vízjogi engedélyezési tervek elkészítésének díját!

PÁLYÁZATOK KÉSZÍTÉSÉBEN VALÓ KÖZREMŰKÖDÉS:

A vízjogi engedélyek birtokában térítésmentesen elkészítjük a megvalósuláshoz szükséges mindenkori aktuális, főként európai uniós pályázatokat (pályázatírás), valamint a pályázatokhoz szükséges megvalósíthatósági tanulmány, előzetes megvalósíthatósági tanulmányának teljes műszaki munka részének kidolgozását vállaljuk.

KIVITELI TERVEK KÉSZÍTÉSE:

A fejlesztési pályázatok sikeres elbírálását követően a kivitelezéshez szükséges tervdokumentációt külön szerződés illetve versenytárgyalást követően elkészítjük. A kiviteli tervdokumentáció részeként a hatósági egyeztetéseket, hozzájárulásokat elvégezzük!

Igény esetén a rendelkezésre álló műszaki ellenőri jogosultság alapján a kivitelezést felügyeletét is vállaljuk.